Uitgever laat forse groei van bedrijfsresultaat en nettowinst zien

Amsterdam – 13 mei 2019 

New Skool Media (NSM) heeft de afgelopen week haar financiële resultaten voor het verlengde boekjaar 2017/2018 (18 maanden) bekendgemaakt. Het bedrijfsresultaat van de op één-na-grootste  magazine-uitgever van Nederland (18 consumententitels, 320.000 abonnees, 200 werknemers) kwam voor deze periode uit op 2,5 miljoen euro, de netto winst kwam uit op ruim 1 miljoen euro. 

De genormaliseerde Ebitda liet een mooie groei ten opzichte van het voorgaande boekjaar zien en kwam boven de 10% uit. Hiermee heeft de organisatie haar financiële prestaties fors verbeterd ten opzichte van vorige boekjaren.

Erwin van Luit, CEO van New Skool Media: “We zijn trots op deze cijfers, die te danken zijn aan hard werken, het maken van scherpe keuzes en het bouwen van een toekomstbestendige strategie. We hebben afgelopen jaar het portfolio stevig gerationaliseerd, waarbij we titels hebben verkocht, gestaakt of hebben samengevoegd met andere titels binnen ons portfolio. Daardoor hebben we focus op onze belangrijkste en meest kansrijke producten. Ook hebben we de organisatie aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. We hebben gesaneerd waar nodig en op een aantal cruciale plekken nieuw management aangesteld.”

Lars Duurinck, CFO: “Met een positieve operationele kasstroom van 4,8 miljoen euro stellen we het bedrijf in staat blijvend te investeren in mensen en merken. Onze aandeelhouders ondersteunen deze strategie ten volle.”

De uitgeverij investeerde fors in de lezersmarkt en koos daarbij voor een scherpe, data-driven marketingaanpak gericht op klantwaarde en klantloyaliteit. Dat leidde tot een positieve ontwikkeling op de abonnementen-omzet, die over het geheel stabiel bleef en op bepaalde plekken groei liet zien, met name digitaal. Met een aandeel van ruim 75% van de totale omzet is de lezersmarkt van cruciaal belang voor de toekomstbestendigheid van NSM.

Ook op de advertentiemarkt heeft New Skool Media flinke stappen gezet met onder andere de introductie van New Skool Studio, waarmee het bedrijf native en custom publishing in hoog tempo wil doorontwikkelen. De Studio gaat het beste halen uit de combinatie van de creatieve kracht van de professionals achter de verschillende merken en het bereik van de uitgeverij als totaal.

New Skool Media ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet. “De strategie van New Skool is: geen winstmaximalisatie of uitmelken van het bedrijf, maar juist investeren in de mediamerken en de communities die ze bedienen”, aldus Van Luit, die het bedrijf sinds oktober 2017 leidt. “We zijn ervan overtuigd dat we met gerichte investeringen en innovatie, met name digitaal, onze merken en daarmee ons bedrijf verder kunnen ontwikkelen en groei kunnen versnellen. We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden die we hebben. Het helpt dan enorm dat we door onze goede performance de financiële slagkracht hebben gecreëerd om deze investeringen en ontwikkelingen te kunnen faciliteren. En dat we een geweldig team van mensen hebben die dagelijks met de grootst mogelijke passie werken aan de uitbouw van onze loyale klantenbase en de tevredenheid van deze klanten.”

New Skool Media is na Sanoma de grootse magazinepublisher van Nederland. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam geeft NSM onder meer Elsevier Weekblad, Seasons, Columbus Magazine, delicious., KIJK, Beleggers Belangen, Fiets en Truckstar uit. Het bedrijf werd in 2014 opgericht door Rob Koghee en Cor Jan Willig, die een pakket titels van Sanoma overnamen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Wilt u meer informatie, of Erwin van Luit interviewen? Mail dan naar communicatie@newskoolmedia.nl of bel naar 06-11742875 (Nathan Vos, afdeling communicatie)

Reacties gesloten