COPYRIGHT NOTICE NEW SKOOL MEDIA B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam New Skool Media dan wel die van haar groepsmaatschappijen waaronder New Skool Exploitatie B.V. en One Business B.V. (hierna gezamenlijk: ‘NSM’), de bijbehorende logos, de door NSM vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij NSM. NSM behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van NSM.

NSM mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. NSM heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

©New Skool Media B.V. 2019.

Reacties gesloten