Kernwaarden

Klantgerichtheid – Onze klant is onze gast. De tevredenheid en de behoefte, al dan niet latent, van onze klanten vinden wij het meest belangrijk. Gericht op hun interessegebied en hobby inspireren en faciliteren wij hen met plezier en toewijding. Dit geldt voor al onze consumenten en adverteerders.

Trots – Alleen als wij zelf trots zijn op onze producten, kan de klant dat ook zijn en onze ambassadeur worden. Wij zijn dé experts op de interessegebieden, streven naar het allerbeste en dragen dat ook uit. Wij vieren ons werk, onze producten en diensten, elkaar en de relatie met de klant.

Durf – Wij zoeken altijd naar nieuwe kansen, nieuwe markten, nieuwe verbindingen. We durven groot te denken en we durven fouten te maken. We experimenteren, we bevragen en we zijn kritisch op elkaar.

Professionaliteit – Wij weten precies wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn en we houden ons aan de afspraken daarover. Wij communiceren zo helder mogelijk naar elkaar en wij maken heldere plannen vooraf en evalueren achteraf.