We worden met z’n alleen steeds ouder en blijven steeds jonger. In 50 jaar tijd is er zomaar tien jaar levensverwachting bij gekomen: de meesten van ons halen tegenwoordig de 85. En een hoogopgeleide vrouw van 65 leeft vandaag de dag gemiddeld zelfs 24 jaar. De Elastieken Generatie verder ontrafeld.

Als we het hebben over de ‘Generatie E’, vrouwen van 50 tot 75, dan zeggen de Nederlandse cijfers:

In 1988 waren het er 1.745933

In 2005 waren het er 2.233.361

In 2019 waren het er 2.842.920

Er kwamen er dus 1.096.987 generatie V-vrouwen bij in 30 jaar, een toename van 64 procent. De gehele Nederlandse bevolking nam in die periode toe van 14.714.948 tot 17.181.084, een toename van 14,5 procent. Onvermijdelijk is dat deze groep vrouwen een steeds groter deel van het consumentengedrag en de uitgaven bepaalt. Het CBS houdt dat voor Nederland echter niet apart bij.  [i]

Er kwamen er 1.096.987 generatie V-vrouwen bij in 30 jaar, een toename van 64 procent.

Ouderen van nu, in het algemeen, maar deze vrouwen zeker zijn hoger opgeleid, zelfbewuster, zelfredzaam en hebben meer te besteden dan de vorige generaties. Ze dragen, ook als ze niet meer werken, vaak nog hun steentje bij aan het reilen en zeilen van de samenleving.

De pensionering markeert de overgang van een leven met werk als structuur gevende activiteit naar een leven waarin het werk niet langer de hoofdrol speelt. Bij vrouwen, die vaak part-time werkten, zal die overstap minder radicaal zijn dan bij de meeste mannen. Bij de laatste groep liggen wellicht grotere problemen wat betreft structuur en zingeving op de loer. Vrouwen glijden doorgaans soepeler van het werkende naar het niet meer werkende bestaan. Maar voor beide geldt: door de toegenomen welvaart, toenemende gezondheid en langere levensduur – oftewel een verdere horizon –  is bij het invullen van de vrijgekomen tijd een grotere keuzevrijheid ontstaan. Dat biedt kansen.

Samenvattend: Vier het zelfbewustzijn van de ervaren generatie. We hebben het verhaal over de Generatie E in vier elementen verdeeld, zoals jullie konden zien.

 1. De gevoelsleeftijd
 2. De spin in het web
 3. De behoeftes
 4. Aanhaken in het nu

We willen daar wat generieke en specifieke adviezen geven.

 1. De gevoelsleeftijd
 • Toon herkenbare situaties, echte mensen. Maak reclame herkenbaar.
 • Toon producten zoals ze zijn. Gewoon wat het is, zonder blabla eromheen
 1. De spin in het web
 • Geef de moederrol een plek, want de band blijft altijd, kind uit huis of niet
 • Geef de dochterrol een plek, want die wordt weer sterker naarmate de ouder meer steun nodig heeft
 • Zie de kracht die het grootouderschap geeft
 • Benadruk de positieve kanten van het ‘empty nest’
 • Kijk bijtijds naar de zelfredzaamheid van de ouders
 1. De behoeftes
 • Bezie de vrouw als autonoom wezen, op zoek naar geestelijke vrijheid
 • Help vrouwen zich als ondernemer te ontplooien
 • Werk samen met theaters, verbind je naam aan een tentoonstelling, adverteer in buurt cultuuruitingen
 • Geef ze op hun werk een rol als vraagbaak en laat ze meer hun gang gaan
 • Steun ze in ontplooiing op creatief gebied
 1. Aanhaken in het nu
 • Verzin (technologische) oplossingen die tijd besparen, zelfvertrouwen geven of problemen oplossen
 • Hou bij je design er rekening mee dat oudere mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven, met alle hulp die ze er bij kunnen krijgen.

Bezie de vrouw als autonoom wezen, op zoek naar geestelijke vrijheid

En algemene adviezen over de ‘Generatie E’.

 • Bevestig in dat zij in de kracht van hun leven zijn. Daar zijn kansen voor beauty, verzorging en mode
 • Bemoedig ze op hun hun pad. Mogelijkheden te over bij scholing, creativiteit en cultuur
 • Maak waar dat de komende decennia de mooiste worden. Denk aan travel, aan wonen, aan ontwikkeling
 • Ontzorg waar ze hindernissen ondervinden. Denk daarbij aan financiën, zorg, comfort en techniek

[i] Gecombineerde cijfers CBS

 

Lees verder over de Elastieken Generatie :

Auteur: Nathan Vos Creative & Communications Officer bij New Skool Media, daarvoor hoofdredacteur van Zin Magazine.   Mmv Geke Braakman.

Meer weten over het Elastieken Generatie- onderzoek? Mail Nathan

Reacties gesloten