In deze eerste New Skool Talk vertelt Erwin van Luit over de groei in het afgelopen coronajaar en welke succesfactoren daaraan bijdroegen. “Terugkijkend op afgelopen jaar ben ik trots. Ja, de coronatijd heeft zijn weerslag (gehad) op onze business. Maar, we staan sterker dan ooit. De groei is weer ingezet. Zonder twijfel is dit te danken aan een aantal geloofsovertuigingen waar we bij NSM, en ik sinds mijn aantreden in 2017, tot op de dag van vandaag aan vasthouden. Ik neem je graag mee in 3 van deze overtuigingen.”

1. Een rotsvast vertrouwen in print

“Wat ik door de jaren vooral heb geleerd, is vast te houden aan het geloof in print. Juist als de geluiden steeds harder worden dat print verleden tijd is. Gelukkig wordt dat vertrouwen ook beloond. Het betekent overigens niet dat onze printomzet nooit onder druk heeft gestaan. Maar dat hebben we weten om te buigen door de juiste keuzes te maken: vooral door onze (loyale) abonnees centraal te stellen. Dat resulteerde dit jaar in een stabilisatie van de abonnementsbase én 38 miljoen omzet uit print. Maar stabilisatie betekent geen stilstand. Integendeel. Waar een titel voorheen bestond uit slechts een fysiek magazine, werken we nu met een redactie die continu bouwt aan content die over verschillende kanalen wordt uitgeserveerd. Multimediale ontwikkeling gericht op de toekomst, waarbinnen print één kanaal is.”

2. Ook ‘niet populaire’ keuzes durven maken

“Ondanks dit rotsvaste vertrouwen in print kijken we verder. Met andere woorden: we durven kritisch te zijn op ons eigen portfolio. En als het nodig is, afscheid te nemen van bepaalde producten. Dat is ook hoe ik in mijn vak sta: financiële keuzes maken om het bedrijf mee te nemen naar de toekomst. Als iets simpelweg onvoldoende oplevert, dan kun je er beter mee stoppen. Toen ik in 2016 begon bij het twee jaar eerder gestarte New Skool Media was de trein voortvarend op weg, onder meer door verschillende portfolio-overnames. Toch was er wel degelijk ruimte om te groeien en nóg succesvoller te worden. Toen, maar ook nu, blijven we daarom met een frisse blik kijken naar ons portfolio. Van een afstandje, en dus niet door een té roze bril.”

3. Pure focus: special interest

“Onze misschien wel allerbelangrijkste kracht is ook geen geheim: we focussen volledig op special interest merken. Om succesvol te zijn moet de toegevoegde waarde van je content voor de doelgroep groot zijn. Én onderscheidend van gratis beschikbare content. Doe je dat niet? Dan ga je het als mediabedrijf of -titel niet volhouden. Dat hebben we helaas de afgelopen periode gezien bij een paar landelijk bekende titels. Onze special interest focus, die stamt uit 2014, wordt dan ook met het jaar serieuzer. Het heeft echt de toekomst. Ik denk dan ook dat general interest het moeilijker gaat krijgen; niet (alleen) print magazines. Print kleedt je mediamerken wel aan, maar ik geloof ook in uitbreiding van kanalen waar je geld voor kan vragen én jongere doelgroepen mee aanspreekt. Hoe je er dan voor zorgt dat je onderscheidend blijft? Onder andere door je content te laten maken door mensen met diezelfde passie: aan het roer van FietsMagazine staat iemand die elke week 200KM fietst.”

“Hoe ik de toekomst zie? Met printuitgaves nog steeds als onderdeel van (de meesten) van onze merken. Maar een 360 graden benadering met digitale verdienmodellen is onoverkomelijk om de uitgeefbusiness rendabel te houden.”

Meer weten?

Wil je weten wat New Skool Media voor jouw merk kan betekenen? Of wil je vrijblijvend in gesprek om de mogelijkheden voor je organisatie te verkennen? Neem dan contact met ons op via sales@newskoolmedia.nl.

Reacties gesloten