Uitdaging Achmea

Verzekeraar Achmea zocht een platform om duurzame relaties met de bedrijfstop van Nederland op te bouwen. Daarnaast wilde Achmea zich sterker profileren als thought leader in thema’s die spelen bij topbestuurders.

Oplossing

Uit de ervaring van EW – dat al decennia dezelfde C-Level-doelgroep succesvol bedient – blijkt dat optimale interactie met de top van het Nederlandse bedrijfsleven te bereiken is door als gelijken met elkaar in gesprek te gaan.

Dit uitgangspunt leidde tot een multimediaal concept genaamd ‘De Kamer’, dat in druk, online en met face-to-face-elementen waardevolle contacten tussen Nederlandse topbestuurders creëerde. Doel was CEO’s de mogelijkheid te geven om zichzelf te positioneren, visies te delen en elkaar te inspireren. Tijdens de evenementen was er veel aandacht voor de exclusiviteit van de locatie en voor het traject voor en na een bijeenkomst. Een code of conduct zorgde ervoor dat bestuurders vrij en vertrouwelijk ideeën konden uitwisselen.

Boeken

Twee series interviews met Nederlandse CEO’s en gerenommeerde wetenschappers resulteerden in de publicatie van twee hoogwaardige, rijk geïllustreerde koffietafelboeken: Leiders (oplage: 6.500 exemplaren) en 2025 (oplage: 3.500).

Events

Tijdens besloten bijeenkomsten op inspirerende locaties ging telkens een tiental CEO’s onder leiding van een moderator vertrouwelijk met elkaar in gesprek over thema’s die spelen in de boardroom. Deze Kamersessies werden verrijkt door een bezielende spreker.

Website

Op www.dekameronline.nl verschenen voor iedereen toegankelijke producties. Op een besloten deel van de website konden bestuurders met elkaar in contact blijven.

Resultaat

Achmea De Kamer bereikte ruim tweehonderd CEO’s. Hiervoor zijn een twintigtal Kamersessies georganiseerd, waar zo’n 150 CEO’s op af kwamen. Twee succesvolle interviewreeksen met een vijftigtal CEO’s en de top uit de wetenschap en cultuur resulteerden in de publicatie van Leiders en 2025. De bijbehorende boekpresentaties zorgden voor het bereiken van nog eens 60 CEO’s. Acht katernen in EW en op de website www.dekameronline.nl genereerden verdere exposure.

De contactmomenten – waaronder de whitepapers na elke Kamersessie voor alle deelnemers, ook aan  eerdere besloten sessies – hebben de opgebouwde relatie tussen Nederlandse CEO’s en Achmea een duurzaam karakter gegeven.

Reacties gesloten